UITGESTELD!

AAN TAFEL:

Diederik Gommers — hoogleraar en intensivist bij het academisch ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Lid van het Outbreak Management Team.

Marli Huijer — medicus, hoogleraar publieksfilosofie en voormalig Denker des Vaderlands.

Marc Bonten — arts-microbioloog, hoogleraar Medische Microbiologie en coördinator van infectieziekten en epidemiologie bij het UMC Utrecht. Lid van het Outbreak Management Team.

Ira Helsloot — hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit. Editor van het Journal of Contingencies and Crisis Management.

 

Update 2 november: Ewald Engelen heeft ivm familiezaken helaas moeten afzeggen. In zijn plaats nodigen wij uit Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid, die zich tevens meermaals tegen de maatregelen en beleidsvorming kritisch heeft uitgesproken.

Update 5 november: Met oog op de nieuwe maatregelen wordt dit debat uitgesteld. Datum wordt nog nader bepaald!


Op de dag dat we ons 75-jarig jubileum zouden vieren, opent Kriterion de discussie over de coronacrisis. De afgelopen zeven maanden heeft onze samenleving ingrijpende maatregelen opgelegd gekregen, iets wat Nederland al decennia niet meer heeft meegemaakt. Het is bekend dat horeca en culturele instellingen hierdoor hard worden getroffen. Maar hoe groot zijn de gevolgen op sociaal- en economisch niveau? Hoe wegen die op tegen het beoogde effect van de beleidsvoering? Op deze debatavond bieden we een podium voor experts uit relevante disciplines om op deze vragen te reflecteren. De proportionaliteit van de maatregelen staat hier centraal: wegen de gevolgen van het beleid op tegen de schade die zij juist proberen te behoeden?

In 1945 werd Kriterion opgericht door verzetshelden en filmliefhebbers. Dat is aanstaande november 75 jaar geleden, een albasten jubileum die we zouden vieren met een evenement van vier dagen. Al voor de crisis waren we in de weer met de aanloop naar het jubileum: discussiepanels, een grote expositie, maar met name natuurlijk: een uitgebreid filmprogramma en een groot feest in de foyer en alle filmzalen.

In plaats daarvan hebben de 46 studenten die nu bij ons werken zich de laatste zeven maanden bezig gehouden met het implementeren van alle opgelegde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan — zo goed en zo kwaad als dat ging.

Toch hebben sommigen van ons al langer het gevoel dat er te weinig ruimte wordt gegeven aan publiekelijk debat. We hebben het dan niet over onszelf, maar over maatschappelijke kwesties. Hoewel de maatregelen voor Kriterion ernstige financiële problemen opleveren, hoeven wij ons als studentenorganisatie zonder winstoogmerk voorlopig weinig zorgen te maken. De pijnlijke gevolgen bevinden zich dan ook vooral op sociaal en economisch niveau, en ook de impact op mentale en fysieke gezondheid wordt steeds meer bekend. We zien hoe kleinere ondernemingen en cultuurplekken het zwaar te verduren hebben onder de maatregelen. Ondertussen zitten we in een tweede golf, met ten gevolge alle vrees voor overspannen ziekenhuizen en ziekte van kwetsbare naasten.

Te midden van deze tweede golf begeef je je dan ook op gevaarlijk gebied wanneer je de maatregelen bevraagt. Mensen die publiekelijk kritische kanttekeningen plaatsen bij het beleid worden met huid en hashtag verslonden door de populaire media. Laat ons dan ook voorop stellen dat we ons bewust zijn van het leed dat corona met zich meebrengt. We geloven tegelijkertijd dat een discussie ook (juist!) vanuit empathie gevoerd kan worden, omdat dit woord inmiddels verder reikt dan bekommering om slachtoffers van corona.

Op deze debatavond laten we experts uit relevante disciplines aan het woord. Hoe terug te blikken op de afgelopen zeven maanden? Zijn de overheidsmaatregelen eerlijk en proportioneel geweest? Hoe valt het te rechtvaardigen dat de culturele sector het hardst wordt getroffen en waar grotere bedrijven haast lijken te profiteren van de crisis? En meer filosofisch: hoe hoog mag de prijs voor een gevoel van veiligheid zijn —en wie bepaalt dat?

Te gast zijn:

Diederik Gommers — hoogleraar en intensivist bij het academisch ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Lid van het Outbreak Management Team.

Marli Huijer — medicus, hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voormalig Denker des Vaderlands.

Marc Bonten — arts-microbioloog, hoogleraar Medische Microbiologie en coördinator van infectieziekten en epidemiologie bij het UMC Utrecht. Lid van het Outbreak Management Team.

Ira Helsloot — hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit. Editor van het Journal of Contingencies and Crisis Management.

Het gesprek zal worden gemodereerd door onze Tim (MA Filosofie) en Esca (MA Medische Antropologie).

De plekken in de zaal zijn beperkt (30) maar daarom cruciaal. We hebben vier professoren op het podium, die wij geselecteerd hebben op basis van hun vakgebied en hoe zich zij in de media kritisch geuit hebben jegens het overheidsbeleid (voor en tegen). Zij vormen echter geen representatieve samenstelling van het volk; wij willen hierom mensen uitnodigen die vanuit hun positie mee kunnen praten om de discussie te verscherpen en het zo breed mogelijk te laten reiken. Denk aan gedupeerden van de maatregelen (werklozen, horeca-eigenaren, muzikanten, kunstenaars), maar ook gedupeerden van corona zelf (langdurig ziek geweest, naasten verloren, zorgmedewerkers).

Mocht je dit debat in persoon willen bijwonen, stuur dan een bericht met een korte uitleg over je achtergrond naar [email protected]. Ook opmerkingen, vragen of suggesties zijn welkom.

Het debat zal live worden uitgezonden en opgenomen.