Privacy Statement Kriterion
Wij, Filmtheater Kriterion (hierna: “Kriterion”), gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Filmtheater Kriterion respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar klanten en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In deze Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

De doeleinden van gegevensverwerking
Kriterion verzamelt gegevens van personen die bij Kriterion kaarten kopen, van bezoekers van de Kriterion website en van abonnees van de Kriterion nieuwsbrief voor de volgende doeleinden:

– Om de nieuwsbrief van Kriterion te kunnen toesturen aan degenen die zich daarvoor schriftelijk hebben aangemeld en daarmee u te kunnen informeren over de programmering en evenementen in Kriterion. Hiervoor verwerken wij uw mailadres. De verwerking gebeurt o.b.v. overeenkomst: de aanmelding.

– Om u de mogelijkheid te bieden kaarten te kopen voor de filmprogrammering, al dan niet in groepen, en om uw aanschaf te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan verwerken wij uw mailadres en voor- en achternaam. Deze verwerking gebeurt o.b.v. de koopovereenkomst.

– Om u de mogelijkheid te bieden om een reservering te maken met uw Cinevillepas verzamelen wij het pasnummer van Cinevillepashouders. Deze verwerking gebeurt o.b.v. de overeenkomst.

– Om uitvoering te geven aan reserverings- en aanmeldingsverzoeken, zoals (kinder-)feesten verwerken wij uw mailadres, voor- en achternaam en telefoonnummer. Deze verwerking gebeurt o.b.v. de overeenkomst.

– Voor directe marketing activiteiten van Kriterion, in het bijzonder om klanten te kunnen informeren over de programmering van Kriterion, verwerken wij uw mailadres. Deze verwerking gebeurt o.b.v. het gerechtvaardigde belang van Kriterion om klanten te informeren over de programmering.

Bewaren van gegevens
Kriterion bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Gegevens van bezoekers die hebben aangegeven nieuwsbrieven en/of direct marketing via e-mail van Kriterion te willen ontvangen worden bewaard tot het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Beveiliging en derden
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Voor verschillende activiteiten maken wij gebruik van externe dienstverleners. Hiervoor blijft Kriterion uiteraard eindverantwoordelijk. Wij gebruiken de e-mail adressen niet voor andere doeleinden en delen deze niet met derden. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp, een marketing-tool waarmee wij onze nieuwsbrieven versturen. Bij de verkoop van tickets maken we gebruik van het kaartverkoopsysteem van Jewellabs. Voor het verwerken van betalingen maken we gebruik van de diensten van MultiSafepay. De gegevens die daar verzameld worden, worden alleen gebruikt om de kaartjes via mail te kunnen versturen en de betaling te kunnen verwerken.

Nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Deze aanmelding kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Cookies
Kriterion maakt geen gebruik van cookies op deze website. Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten.

Wijzigingen
We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen hier dan een update plaatsen.

Uw rechten
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Neem gerust contact met ons op indien u nog verdere vragen heeft over ons privacybeleid, of wanneer u de rechten zoals hierboven beschreven wil uitoefenen. U kunt daartoe een e-mail sturen naar [email protected] of schriftelijk via onderstaand adres o.v.v. “Verzoek omtrent persoonsgegevens”:

Filmtheater Kriterion
Roetersstraat 170
1018 WE Amsterdam

Versie: 21 – 01 – 2019