VRIJDAG 15 SEPTEMBER | 13:15 | €9,-

International Queer & Migrant Film Festival is een jaarlijks filmfestival gericht op het zichtbaar maken van seksuele diversiteit in migrantengemeenschappen door film, debat, fotografie en theater. Voor TranScreen heeft IQMF twee korte films uitgezocht: Nasser en Locked In. IQMF geeft een inleiding en vertelt over hun festival.

Nasser

Melissa Martens | Nederland | 2015 | 19’ | Nederlands en Arabisch | Engelse ondertiteling

In Nasser vertelt regisseur Melissa Martens vertelt het verhaal van de Nederlands-Marrokaanse Nasser. ‘Nasser’ is hoe het dertienjarige meisje Nassira door haar vrienden genoemd wordt omdat ze zich anders voelt dan andere meisjes. Nasser weet niet goed hoe ze moet reageren op de druk van haar moeder om te veranderen, maar is vastbesloten om trouw aan zichzelf te blijven.

Melissa Martens | The Netherlands | 2015 | 19’ | Dutch & Arabic spoken | English subtitles

Nasser is a Dutch-Moroccan 13-year-old girl named Nassira. Her friends call her ‘Nasser’ because she feels different than other girls. Nasser isn’t sure how to respond to her mother’s pressure to change, but she is determined to stay true to herself.

Locked In 

Allan McDonald | Zuid-Afrika | 2016 | 52’ | Engels en Xhosa | Geen ondertiteling

Deze documentaire toont de levens van een selecte groep transgender-moslims, die de zeer pijnlijke verhalen delen in een Zuid-Afrikaanse context. De Inner Circle is een leidende groep queer moslims die coaching, veilige ruimtes en trainingen voor transgender moslims aanbieden. Gezien door de lens van intersectionaliteit hebben orthodoxe en extremistische interpretaties van islamitische patriarchale teksten bijgedragen aan het sociale en religieuze stigma van transgender moslims. Elke dialoog binnen de moslimgemeenschap over deze kwesties, vloeit voort uit de conservatieve interpretatie van de Islam. In veel delen van de wereld wordt de transgender moslimgemeenschap geconfronteerd met geïnstitutionaliseerde discriminatie, als gevolg van het patriarchale systeem en bijkomende transfobie. Dit vertaalt zich in gevangenisstraf of doodstraf. In Zuid-Afrika, waar de minderheidsgroep van moslims zwart, arbeidersklasse en transgender is, wordt zij geconfronteerd met verschillende niveaus van discriminatie. Daardoor ervaren transgender-moslims beklemmende transfobie, die authentiek leven belemmert.

Allan McDonald | South Africa | 2016 | 52’ | Documentary | English & Xhosa spoken | No subtitles

This documentary showcases the lives of a selected group of transgender Muslims who share the very painful narratives in a South African context. The Inner Circle is a leading queer Muslim organisation which provides counselling, safe spaces and training for transgender Muslims. Looking through the lens of intersectionality, orthodox and extremist interpretations of Islamic texts have contributed to the social and religious stigma experienced by transgender Muslims. Any dialogue within the global Muslim community on these issues is premised on this reactionary interpretation of Islam. The transgender Muslim community in many parts of the world face institutionalised discrimination as a result of patriarchy and transphobia within majority states. This translates into punishments such as imprisonment and the death penalty. In other contexts, such as South Africa with a minority Muslim population being black, working class and transgender, you are faced with multiple levels of discrimination. Often, as a result of this, transgender Muslims experience internalised transphobia and cognitive dissonance that prevents authentic living.