WOENSDAG 12 DECEMBER | 19:30

Regisseur Stefanie Brockhaus & Andreas Wolff

Lengte 90 minuten

Jaar 2017

Taal Arabisch, Engels

Ondertiteling Engels

De 43-jarige Hissa Hilal uit Saudi-Arabië verwerft internationale roem wanneer ze als een van de weinige vrouwen meedoet aan een talentenjacht op televisie voor Arabische dichters. Haar poëzie is controversieel: ze bekritiseert extremistische fatwa’s en neemt het op voor vrouwenrechten.

Million’s Poet is een televisieprogramma dat vanuit Abu Dhabi wordt uitgezonden en in de Arabische wereld zeer populair is. Het draait hier niet om de zang- of danskunsten van de deelnemers, zoals bij veel westerse programma’s, maar om de dichtkunst. Het zijn vooral mannen die meedoen aan de wedstrijd. Wanneer Hissa het programma voor het eerst op televisie ziet, valt het haar tegen dat er zo weinig noemenswaardige vrouwelijke deelnemers zijn en ze meldt zich aan. Tot haar vreugde wordt ze uitgenodigd om mee te doen en al snel verwerft ze internationale bekendheid met haar kritische gedichten over extremisme en ongelijke behandeling van mannen en vrouwen. De documentaire schetst aan de hand van gesprekken met Hissa en televisiefragmenten van de show een beeld van de Saudische samenleving; hoe het openbare leven voor vrouwen door de jaren heen drastisch veranderde door de toenemende striktheid en steeds extremere religieuze regelgeving.

De film zal woorden ingeleid door Dafne van Baarle. Als Arabiste met Nederlandse achtergrond, ruime ervaring en een groot netwerk in de regio, slaat ze graag een brug tussen Nederland en de Arabische wereld. Die brug slaan doet ze op verschillende manieren: door het geven van advies, door middel van trainingen, door het optreden als spreker en door middel van schrijven voor haar blog. Kijk op haar website voor meer informatie.

Deze film is onderdeel van Movies that Matter On Tour

Hissa Hilal, a 43-year-old woman from Saudi Arabia, achieved international fame when she was one of the few women to compete in a televised talent search for Arabic poets. Her poetry is controversial: she criticizes extremist fatwas and is an advocate of women’s rights. Million’s Poet is a TV show which is broadcast from Abu Dhabi and is extremely popular in the Arabic world. Rather than having the participants sing or dance, as competitors do on many Western TV shows, the point here is the art of poetry. Most of the competitors are men. When Hissa first sees the show on television, she is struck to see that there are so few noteworthy female contestants, so she signs up. To her delight, she is invited to compete, quickly achieving international fame with her critical poems about extremism and unequal treatment of men and women. Based on talks with Hissa and TV clips from the show, the documentary paints a picture of Saudi society: how public life changed drastically for women over the years due to increasing strictness and increasingly extreme religious rules and regulations.

MTM_Staand copy
poets
poets5
poets1