WOENSDAG 9 OKTOBER | 19:30

Regisseur Viktor Nordenskiold

Cast Margot Wallström

Lengte 85 min.

Jaar 2019

Taal Zweeds | Engels

Ondertiteling Engels

In een wereld die nog grotendeels geregeerd wordt door mannen, probeert Margot Wallström het tij te keren door ‘feministisch buitenlandbeleid’ te voeren. Waar ze kan, zet ze vrouwenrechten op de agenda.

De filmmakers volgen haar vier jaar lang. Vanaf de eerste dag van haar termijn als Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, tonen ze hoe deze strijdlustige vrouw haar plek moet veroveren op het wereldtoneel. Ze oogst veel lof voor haar politieke ideeën, maar krijgt even zoveel weerstand te verduren. Doodsbedreigingen zijn aan de orde van de dag. Ze maakt geen vrienden met Israël wanneer ze Palestina erkent, en ze bekritiseert Saudi-Arabië. Ondertussen speelt ze in het geheim een belangrijke rol als onderhandelaar tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea en doet ze haar best om voor Zweden een plek te veroveren in de VN-Veiligheidsraad.


Na de film, zal een Q&A met Hedy d’Ancona plaatsvinden.

Sociologe, sociaal geografe, politica en feministe -onze eigen Nederlandse feminister- Hedy d’Ancona (Den Haag, 1937) heeft een lange politieke loopbaan achter de rug en en speelde een prominente rol gedurende de tweede feministische golf.

Jarenlang was zij voor de PvdA lid van de Eerste Kamer en het Europees Parlement. Ook was zij in het kabinet-Van Agt II staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waar zij zich ondermeer bezig hield met emancipatiezaken. In het kabinet-Lubbers III was zij van 1989 tot 1994 minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Samen met feministe Joke Smit lanceerde zij in 1967 de ‘’Man Vrouw Maatschappij’’. Deze oproep tot meer vrouwenemancipatie vond toentertijd gehoor bij zowel vrouwen als mannen. Ook stond Hedy in 1972 aan de wieg van het radicaalfeministisch maandblad Opzij.

In a world that is still widely ruled by men, Margot Wallström tries to turn the tide by pursuing a ‘feminist foreign policy’ and putting women’s rights on the agenda whenever she can.

The filmmakers follow her during her four-year term as Swedish minister of Foreign Affairs, and show how this combative woman has to find her place on the global political scene. She receives high acclaim for her political ideas but also meets with opposition. Every day, she receives death threats. She antagonizes Israel by recognizing Palestine, and she criticizes Saudi Arabia. Meanwhile, she is secretly involved in negotiations between the United States and North Korea and endeavours to have Sweden elected as a non-permanent member of the UN Security Council.


After the movie, there will be a Q&A with Hedy d’Ancona.

Sociologist, social geographer, politician and feminist -our very own Dutch feminister- Hedy d’Ancona (The Hague, 1937) has had a long political career and played a prominent role during the Second wave of feminism.

For years she has been a member of the Dutch Senate and the European Parliament for the Labor party. Hedy has also been the State Secretary of Social Affairs and Employment in the Van Agt-II cabinet (1981-1982), where she -amongst other things- was involved in emancipation cases. In the Lubbers-III cabinet (1989-1994) she took place as minister of Welfare, Public Health and Culture.

Together with well-known feminist Joke Smit, she launched the ‘’Man Vrouw Maatschappij’’ (The Man Woman Society) in 1967. This call-up for the emancipation of women in Dutch society had a broad following by men and women. In 1972, Hedy started the monthly radical feminist magazine Opzij.

feminister 2
feminister 1
feminister 3
Kijkwijzer: deze film is geschikt voor kijkers vanaf 12 jaar.