ELKE MAANDAG EN VRIJDAG IN FEBRUARI

Armaggedon, het einde der tijden. Althans, het einde van onze geschiedenis. De Armaggedon wordt volgens het Nieuwe Testament één laatste slag tussen godvrezend goed en onkuis kwaad. Moeder aarde is inmiddels aardig leeggeplunderd door haar eigen gebroed, terwijl we dood en verderf zaaien onder elkaar. Ligt de aard van alle verschillende menselijke beestjes niet zodanig met zichzelf en elkaar in de knoei, dat ons vonnis reeds is getekend? Hoe dan ook, de dag des oordeels zal  vast en zeker komen. Bescherm jezelf maar gauw, zij het met heilige boek, dan wel tot de tanden gewapend.

Vanaf het stenen tijdperk doet de mensheid mee aan een wapenwedloop. Houten speren werden ijzeren zwaarden en de simpele scheikundige formules van buskruit zijn inmiddels voorbijgestreefd door de hogere natuurkunde van kerncentrales. Menselijk overlevingsinstinct en technologische vooruitgang liepen hand in hand. Sommige zouden zelfs durven stellen dat de drang om onszelf te kunnen beschermen stiekem grote delen van onze ontwikkeling aanjaagt. De geschiedenis van menselijke beschaving is er één gebleken waarin de vernietiging zegeviert en degene met de beste vernietiger(s) de ziekenlakens uitdeelt. Oorlog voor vrede, “vrede” door oorlog – want de aanval is toch de beste verdediging?

Maar wat als de mens een wapen creëert dat te vernietigend is om te gebruiken? Een wapen dat haar verbeeldingen van vernietiging te boven gaat en verantwoordelijkheid en inlevingsvermogen voorbijschiet. Een wapen dat een individu de mogelijkheid geeft om de rest weg te vagen en de aarde onder zijn of haar voeten voorgoed vruchteloos te maken. En deze ‘wat als’ is eigenlijk niet hypothetisch. Nadat twee nucleaire bommen uiteenspatten op Japans grondgebied, is dit een niet terug te draaien realiteit. Inmiddels kunnen we daar de vernietigende kracht van de natuur, die wij systematisch opwekken, daaraan toevoegen. De mens aanschouwt met regelmaat de massale gevolgen van haar vernietigingsvermogen – en stopt deze het liefst in de doofpot. Maar hoe gaat de mensheid om met deze verantwoordelijkheid, nu ze de blauwdruk van haar eigen uitsterven heeft opgetekend?

HET PROGRAMMA

The Turin Horse (2011) 

MAANDAG 3 FEBRUARI | 22:00 & VRIJDAG 7 FEBRUARI | 14:30

Maandag 3 februari en vrijdag 7 februari trappen we af met een Hongaars, zwart-wit drama op 35mm. Lees meer…

Independence Day (1996)

MAANDAG 10 FEBRUARI | 22:00 & VRIJDAG 14 FEBRUARI | 14:30

Wanneer aliens de oorlog verklaren aan de mensheid is het aan een groepje dappere aardbewoners om de aarde in veiligheid te stellen. Lees meer…

Barefoot Gen (1983)

MAANDAG 17 FEBRUARI | 22:00 & VRIJDAG 21 FEBRUARI | 14:30

Een krachtige animatie over het atoombombardement op Hiroshima door de ogen van een 6-jarig jongetje. Lees meer…

Take Shelter (2011)

MAANDAG 24 FEBRUARI | 22:00 & VRIJDAG 28 FEBRUARI | 14:30

De laatste film uit deze dystopische filmreeks wordt vertolkt door een jonge vader die worstelt met een beginfase van schizofrenie. Lees meer…