ZONDAG 15 APRIL | 19:30 | €8,-

Regisseur Boris Mitić

Cast Iggy Pop

Lengte 80 minuten

Jaar 2017

Taal Engels

Ondertiteling Engels

‘Niets’ (Nothing) heeft zijn naam niet mee, maar is desondanks een ondernemend type. Moe van het onbegrip dat hem ten deel valt, loopt hij weg van huis en reist over acht gebergten en acht zeeën om ons te bezoeken, waarbij hij alles becommentariëert wat hij tegenkomt. In de cadans van korte rijmende zinnen komen leven en dood, de relatie tussen man en vrouw, politiek, en de betekenis van het bestaan voorbij. De wereld volgens Niets, een visie die alles omvat.

Het is de gruizige stem van Iggy Pop die deze naïef-kritische monoloog voortstuwt. Het soms slepende, soms springerige ritme van zijn voordracht heeft zijn visuele pendant in een opeenvolging van documentaire beelden van niets, overal ter wereld geschoten door 62 cameramensen. De ene keer sluiten ze aan bij de tekst, de andere keer zijn ze tegengesteld of blijft het gissen naar een mogelijke connectie. Het resultaat is een feelgood-documentaire over Niets, waarin gemeenplaatsen, diepe inzichten, poëtische beschouwingen en kleine mysteries worden gesmeed tot een onnavolgbaar, maar meeslepend geheel.

Q&A
Neem mee: vragen voor regisseur Boris Mitić, wanthij is er na afloop bij via Skype voor een Q&A-sessie!

“Nothing” might not have a very promising name, but it’s nonetheless an enterprising character. Tired of being misunderstood, it runs away from home and travels across eight mountain ranges and eight seas to come and visit us—commenting on all it sees, contemplating life and death, politics, the relationship between men and women, and the meaning of life, all in simple verse. It’s the world according to Nothing, an all-encompassing vision. The gravelly voice of Iggy Pop drives along this critical monologue. Sometimes lingering, sometimes restless, the rhythm of his narration has its visual counterpart in a series of documentary images of nothing filmed all over the world by 62 cinematographers. The footage complements or contrasts with the text, or leaves us guessing at a possible connection. The result is a feel-good documentary about Nothing, in which platitudes, deep insights, poetic observations and small mysteries blend to form a compelling whole.

In Praise of Nothing (still 01)
In Praise of Nothing (still 04)
In Praise of Nothing (still 03)
In Praise of Nothing (still 02)