WOENSDAG 14 DECEMBER | 19:30 | €8,- | GRATIS VOOR WE ARE PUBLIC

Regisseur Alexandria Bombach & Mo Scarpelli

Cast Josh Rachlis

Lengte 85 minuten

Jaar 2015

Taal Engels

Ondertiteling Engels

mtm       we are public  

English synopsis below

Onder het Taliban-regime was fotograferen in Afghanistan een doodzonde. Maar ‘een land zonder fotografie is een land zonder identiteit’, aldus een van de fotografen uit deze stilistische ode aan de fotojournalistiek. Vier dappere, Afghaanse fotojournalisten trachten letterlijk nieuwe kaders aan te brengen in een land waar fotografie jarenlang in de ban was.

Nadat de Amerikaanse troepen in 2001 de Taliban uit Afghanistan verdreven, kon er langzaamaan een nieuwe vrije pers ontstaan. Frame by Frame volgt vier moedige, vooraanstaande fotografen in hun missie om de leefomstandigheden, de cultuur en het landschap in het roerige Afghanistan vast te leggen op de gevoelige plaat. Het resultaat is een portret van het land zoals we het nog niet eerder zagen: door de ogen van Afghaanse fotografen die een kleine mediarevolutie ontketenen.

De fotografen proberen zo veel mogelijk te documenteren, maar hun werk is vol gevaar. Wanneer een van hen een ziekenhuis voor vrouwelijke patiënten binnengaat, wordt haar verteld dat de consequenties van haar bezoek ernstig kunnen zijn: de Taliban zal het ziekenhuis vernietigen en de dokters vermoorden. Met het vertrek van de buitenlandse troepen en media wordt het er voor de journalisten niet makkelijker op. De grote vraag is of de nog steeds aanwezige fundamentalisten de macht weer zullen grijpen.

Ondanks de constante dreiging zijn de fotografen vastberaden hun land visueel in kaart te brengen voor de komende generaties. Naast hun doorzettingsvermogen en kameraadschap toont de film hun collectieve oog voor onverwachte schoonheid, en biedt hij een nieuwe kijk op het tumultueuze, maar wonderschone Afghanistan.

De gastspreker is Ton Koene, deskundige in fotografie in een dergelijke context.

Under the Taliban regime, photography was a mortal sin in Afghanistan. But ‘a land without photography is a land without identity’, according to one of the photographers in this stylized tribute to photojournalism. Four brave Afghan photojournalists literally try to establish new frameworks in a country where photography had been banned for years.

After the American troops drove the Taliban out of Afghanistan in 2001, a new free press slowly emerged. Frame by Frame follows four brave eminent photographers in their mission to capture the living conditions, culture and landscape in turbulent Afghanistan in captivating pictures. The result is a portrait of a country we have never seen before, shown through the eyes of Afghan photographers who caused a minor media revolution.

The photographers try to document as much as they can, but their work is fraught with danger. When one of them walks into a hospital for female patients, she is told that the consequences of her visit could be dire: the Taliban will destroy the hospital and kill the doctors. With the foreign troops and media gone, it is not getting any easier for these journalists. The big question is whether the fundamentalists that are still present in the country will seize power once again.

In spite of the constant threat, the photographers are determined to make a visual map of the country for future generations. Besides their perseverance and camaraderie, the film shows their collective eye for unexpected beauty and provides the world a new view of the tumultuous yet marvellously beautiful Afghanistan.

With special guest, Ton Koene, who lectures photography in complex situations.

frame-by-frame01
frame-by-frame02
frame-by-frame03
frame-by-frame04