MAANDAG 1 MEI | 22:00 | €5,-

Regisseur Krzysztof Kieślowski

Cast Adrianna Biedrzyńska, Janusz Gajos, Adam Hanuszkiewicz, Krystyna Janda, Aleksander Bardini, Olgierd Łukaszewicz

Lengte 109 minuten

Jaar 1988

Taal Pools

Ondertiteling Engels

In mei draaien we Dekalog (1988) van de Poolse regisseur Krzysztof Kieślowski. Tien uur, tien films, elk over één van de tien geboden van het Oude Testament. Deze maandag de eerste twee afleveringen.

DEKALOG I

I am the Lord thy God… thou shalt not have other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image… Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them.

“Wanneer je bloedsomloop stopt” legt een professor uit aan zijn zoontje als deze vraagt wat de dood is. Alles wordt door vader en zoon beredeneerd en berekend, wetenschap en computer krijgen een heilige status toebedeeld. Vader gelooft zelfs dat computers ooit ethische oordelen zullen vellen. Thuis op een winterdag berekent de vader samen met zijn zoontje of deze al op het ijs buiten kan staan. Dit keer faalt de rede.

English:

“When your blood circulation ends” explains a professor to his young son when the boy asks him what death means. Everything is reasoned and calculated by father and son, science and the computer obtain a holy status. The father even beliefs that some day computers will make ethical judgments. At home, on a winter day, the father calculates with his son whether he can step on the ice outside. This time reason fails.

DEKALOG II

Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain.

Een vrouw is zwanger van haar minnaar, haar man ligt op sterven. Krampachtig probeert ze te achterhalen hoe groot de kans is dat haar man het redt. Ze laat een belangrijke beslissing afhangen van het oordeel der behandelend arts: denkt hij dat haar man het redt, zal ze abortus plegen, zo niet zal ze het kindje houden. Zowel vrouw als arts worstelen met hun morele verantwoordelijkheid.

English:

A woman is pregnant with her lover, her husband is dying. She convulsively tries to figure out how likely it is for him to survive. She leaves an important decision up to the judgment of the treating nurse: if he thinks her husband survives she will have an abortion, if not she will keep the baby. Both woman and nurse struggle with their moral responsibility.