DONDERDAG 7 MAART: 17:30 | ZONDAG 10 MAART: 16:30

Regisseur Zhang Wei

Cast Huang Jingyi, Yuan Weijie, Gao Deng, Meng Hao

Lengte 88 minuten

Jaar 2018

Taal Mandarijn

Ondertiteling Engels

Huanyu (Yuan Weijie) is a trans woman in China seeking gender reassignment surgery. In order to get it, though, she needs to get the consent of her devoutly Christian father (Huang Jingyi). Their closeknit parish regards this as a sin or sickness that can be prayed away, culminating in a spiritual crisis for both father and son.

China has arguably progressive laws regarding transgender rights, but public awareness has not caught up yet. The Rib is hailed as the first Chinese feature film that makes transgender its main subject and still passed  government censorship. It also offers a rare and eye-opening window into China’s Christian communities, which survive precariously. But ultimately, it’s an intense father-son drama fueled by pressures from a society still steeped in patriarchal, Confucian morality. Zhang Wei, a mavercik director known for his incisive social messages, won the Kim Ji-seok Award at Busan Film Festival for this film.

Huanyu (Yuan Weijie) is een transvrouw die in China een geslachtsoperatie wil ondergaan. Om dat te krijgen moet ze echter eerst de toestemming van haar Christelijke vader (Huang Jingyi) krijgen. Zijn intieme parochie ziet dit als een zonde of ziekte die kan verdwijnen met gebed, wat leidt tot een spirituele crisis voor zowel ouder, als kind.

China heeft redelijk progressieve rechten wat transgenders betreft, maar de publieke opinie is nog niet up-to-date. The Rib is onthaald als de eerste Chinese lange speelfilm die transgenders als onderwerp behandelt, en alsnog door de overheidscensuur is gekomen. Het biedt ook een zeldzaam en onthullend perspectief op de Christelijke gemeenschappen van China, die onder precaire omstandigheden overleven. Al is dit vooral een intens ouder-kind verhaal, gevoed door de druk van een samenleving die nog in de ban is van de patriarchaal gedachtegoed en Confuciusiaans moraal. Zhang Wei, een uitzonderlijke regisseur die bekend staat om zijn scherpzinnige sociale thematiek, won de Kim Jiseok Prijs op Busan Film Festival voor deze film.