WOENSDAG 6 MAART | 21:45

Regisseur Liu Jie

Cast Yang Mi, Guo Jingfei, Lee Hong-chi

Lengte 96 minuten

Jaar 2018

Taal Nanjing dialect

Ondertiteling Engels

During the ’90s, a steep rise in abandoned children (the majority being girls or babies with health defects) forced the government to pay poor families to provide foster homes for them. One of them is Jiang Meng (Yang Mi) who at 18, is forced by law to move out of her foster family. At the hospital where she works, she encounters a baby girl born with the same congenital illness as herself. When she overhears the father choosing to forgo treatment to let her die, nothing can stop her from saving this fragile life.

Arthouse veteran Liu Jie’s masterpiece examines the consequences of China’s onechild policy, exposing the rigidity of China’s state welfare, discrimination of women and the disabled. At the heart of this tragedy is an ethical tug of war between universal human rights and the Confucian conviction that parents have a heavenly mandate over their children’s existence. Devastating yet brimming with tender compassion, the unpredictable fate of the baby is fuel for truly polished psychodrama.

In de jaren ‘90 dwong een enorme stijging van in de steek gelaten kinderen (de meerderheid bestond uit meisjes of baby’s met gezondheidsgebreken) de overheid om arme gezinnen te betalen om als pleeggezinnen voor hen zorgen. Een van hen is Jiang Meng (Yang Mi) die op haar 18e wettelijk verplicht is om haar pleeggezin te verlaten. In het ziekenhuis waar ze werkt, ontmoet ze een baby meisje geboren met dezelfde aangeboren ziekte als zijzelf. Als ze opvangt dat de vader kiest om van de behandeling af te zien en haar laat sterven, kan niets haar ervan weerhouden om dit fragiele leven te redden.

Arthouse-veteraan Liu Jie’s meesterwerk onderzoekt de gevolgen van het Chinese éénkind-beleid, wat de rigiditeit van China’s verzorgingsstaat, discriminatie van vrouwen en gehandicapten blootlegt. De kern van deze tragedie is een ethisch touwtrekken tussen universele mensenrechten en de Confuciaanse overtuiging dat ouders een hemels mandaat hebben over het bestaan van hun kinderen. Verwoestend, maar boordevol tedere mededogen, is het onvoorspelbare lot van de baby brandstof voor een werkelijk gepolijste psychodrama.