22 MEI 19:30

Regisseur Satoshi Kon

Cast Megumi Hayashibara, Tôru Emori, Katsunosuke Hori

Lengte 90 min.

Jaar 2006

Taal Japans, Engels

Ondertiteling Engels

In de filmreeks ‘Brein op Beeld’ nemen Kriterion en stichting Brein in Beeld je mee in de wondere wereld van de hersenen, weergegeven in film. In elke editie van het maandelijkse evenement, dat drie keer plaats zal vinden, wordt een film vertoond rond een hersen-gerelateerd thema dat interessant en relevant is voor zowel de wetenschap als voor iedere geïnteresseerde leek. Elke film wordt ingeleid door een neurowetenschapper die kort zal vertellen over diens onderzoek en vragen zal beantwoorden van het publiek.

Brein in Beeld is een stichting die het vertalen van wetenschappelijke kennis over de hersenen naar de maatschappij als een essentiële taak ziet voor de moderne wetenschapper. Dit probeert ze te onder andere te realiseren door het organiseren van toegankelijke evenementen die in het teken staan van de hersenen, het organiseren van workshops voor jong en oud, en het schrijven en verspreiden van populairwetenschappelijke artikelen. Wil je meer informatie over de evenementen die Brein in Beeld organiseert, de nieuwsbrief in je mailbox, of kijken wat Brein in Beeld voor jou kan doen? Kijk dan op www.breininbeeld.org!


Voor de tweede editie van Brein op Beeld screenen we ‘Paprika’ (2006). Lees verder voor een kijkje in deze fantastisch, goed ontvangen film.

De wereld van de dromen kan een ongelooflijk venster op de psyche zijn, dat iemands diepste verlangens, aspiraties en onderdrukte herinneringen laat zien. Een hoopvol technologisch lab heeft de “DC Mini” ontwikkeld, een apparaatje dat in de dromen van anderen kan kijken. Atsuko Chiba en Kosaku Tokita hebben onvermoeibaar gewerkt aan de ontwikkeling van deze technologie, in de hoop deze te kunnen gebruiken om de geest van patiënten diepgaand te onderzoeken en hen te helpen genezen van hun psychische stoornissen.

Toegang hebben tot de diepste uithoeken van iemands geest gaat echter gepaard met een enorme verantwoordelijkheid. In de verkeerde handen kan de DC Mini gebruikt worden als een vorm van psychologisch terrorisme en mentale instortingen veroorzaken in de geest van de doelwitten. Wanneer deze technologie wordt gestolen en mensen in hun omgeving zich vreemd gaan gedragen, weten Atsuko en Kosaku dat ze een serieus probleem hebben. Ze roepen de hulp in van officier Konakawa, die deze experimentele therapie heeft gekregen, en gaan zowel in de echte wereld als in de droomwereld op zoek naar hun mentale terrorist.


Fictie daargelaten, in hoeverre is het beïnvloeden van dromen en slaap eigenlijk écht mogelijk met de huidige wetenschappelijke kennis? Voor een antwoord op deze vraag kunnen we goed terecht bij slaaponderzoeker dr. Lucia Talamini. Dr. Talamini is hoofdonderzoeker bij het Sleep and Memory Lab van de Universiteit van Amsterdam en doet daar onderzoek op het raakvlak van slaap, geheugen, en emoties. Daarnaast doet het lab onderzoek met een closed-loop neurostimulation systeem waarmee in real-time verschillende aspecten van de slaap beïnvloed kunnen worden. Met deze techniek, ontwikkeld onder leiding van dr. Talamini, kunnen onderzoekers in het lab (en wellicht in de toekomst ook buiten het lab) sleutelen aan onze slaapdiepte of geheugen.

English

In the film series ‘Brain on Screen’, Kriterion and the Brain in Screen Foundation will take you into the wonderful world of the brain, represented in film. In each edition of the monthly event, which will take place three times, a film will be shown around a brain-related theme that is interesting and relevant to both science and any interested layman. Each film is introduced by a neuroscientist who will briefly talk about his research and answer questions from the audience.
 
Brein in Beeld is a foundation that sees the translation of scientific knowledge about the brain to society as an essential task for the modern scientist. It tries to achieve this by organizing accessible events that focus on the brain, by organizing workshops for young and old, and by writing and distributing popular scientific articles. Would you like more information about the events organized by Brein in Beeld, the newsletter in your mailbox, or see what Brein in Beeld can do for you? Then check out www.breininbeeld.org!

For the second edition of Brain on Screen, we screened “Paprika. Read on for a look at this fantastic, well-received film.
The world of dreams can be an incredible window into the psyche, showing one’s deepest desires, aspirations, and repressed memories. One hopeful tech lab has been developing the “DC Mini,” a device with the power to delve into the dreams of others. Atsuko Chiba and Kosaku Tokita have been tirelessly working to develop this technology with the hopes of using it to deeply explore patients’ minds and help cure them of their psychological disorders. However, having access to the deepest corners of a person’s mind comes with a tremendous responsibility. In the wrong hands, the DC Mini could be used as a form of psychological terrorism and cause mental breakdowns in the minds of targets. When this technology is stolen and people around them start acting strangely, Atsuko and Kosaku know they have a serious problem on their hands. Enlisting the help of Officer Konakawa, who has been receiving this experimental therapy, they search both the real and dream worlds for their mental terrorist. This film will be introduced by a guest speaker! Book your tickets now to ensure a front row seat.

Fiction aside, to what extent is influencing dreams and sleep really possible with the current scientific knowledge? For an answer to this question, sleep researcher Dr. Lucia Talamini is the right place to start. Dr. Talamini is a principal investigator at the Sleep and Memory Lab at the University of Amsterdam, where she conducts research on the interface of sleep, memory, and emotions. In addition, the lab conducts research with a closed-loop neurostimulation system that can be used to influence various aspects of sleep in real time. This technique, developed under the direction of Dr. Talamini, allows researchers in the lab (and perhaps outside the lab in the future) to tinker with our sleep depth or memory.
Paprika-156
Paprika-019
paprika
paprika 1
Paprika-222
paprika 2
paprika-featured_1
paprika-3_1
image_1

Tijden en Tickets

Zondag 22 mei
19:30