VRIJDAG 15 SEPTEMBER | 23:30 | €9,-

TranScreen presenteert dit jaar ook een uitgebreid programma met pornografische films. Het blok TranScreen porn bestaat uit de langere film Yes, we fuck! en de korte films You’ve Got Tail, Pink Shiver, #twindreams, Deep Switches en Flo & Hector in Hasenheide.

Yes, we fuck!
Raul de la Morena García & Antoni Centeno Ortiz | Spanje | 2015 | 59’ | Documentaire | Spaans | Engelse ondertiteling

In deze boeiende documentaire zien we zes oprechte, gevarieerde verhalen van mensen met een functionele beperking en seks, verhalen waarin seks verandert in een plezierig mensenrechten wapen. Naast de seks toont dit project ook wat seksualiteit voor hun betekent en de manier waarop dit bijdraagt aan hun levens.

Raul de la Morena García & Antoni Centeno Ortiz | Spain | 2015 | 59’ | Documentary | Spanish spoken | English Subtitles

This captivating documentary shows six sincere varied stories of people with functional disabilities and sex, stories in which sex turns into a pleasurable human rights weapon. In addition to sex, this project also shows what sexuality means to them and the way it contributes to their lives.

 

You’ve Got Tail
Danny Tayara | VS | 2015 | 4’| Comedy & Romantiek | Engels | Geen ondertiteling

Een postbode staat een spannende verrassing te wachten. De puppies in dit huis zijn een stuk vriendelijker dan hij had verwacht…

Danny Tayara | USA | 2015 | 4’| Comedy & Romance | English spoken | No subtitles

A mail carrier is in for a salty surprise! The pups at this house are a little friendlier than he was expecting…

 

Pink Shiver

Clit Coppola | Denemarken & Zweden | 2015 | 13’ | Documentaire | Geen dialoog

‘Helaas,’ zei de zwangere diva, ‘dit lichaam van mij… Ik voel me gedeseksualiseerd in mijn community en verder overal geheteroseksualiseerd.’ ‘Laten we dan een porno maken!’ zei het magische trans wezen, een ware vriend in nood. ‘En een hele goeie wip.’

Clit Coppola | Denmark & Sweden | 2015 | 13’ | Documentary | No dialogue

‘Alas,’ said the pregnant diva, ‘this body of mine… I feel desexualised in my community and heterosexualised everywhere else.’ ‘’Then let’s make a porno!’ said the magical trans creature, a true friend in need. ‘And a very good fuck.’

 

#twinkdreams

Finn Peaks | Duitsland | 2015 | 5’ | Porno | Engels | Geen ondertiteling

#twinkdreams is een intieme vertelling over homosexuele verlangens vanuit een transgender perspectief.

Finn Peaks | Germany | 2015 | 5’ | Porn | English spoken | No subtitles

#twinkdreams is an intimate narration on gay desires from a transgender perspective.

 

Deep Switches

Danny Tayara | VS | 2015 | 5’ | Porno | Engels | Geen ondertiteling

Twee queer heksen roepen de opper-bitch-snack-daddy op waar ze naar smachten na een Tarot sessie en het opwrijven van een kristallen bol.

Danny Tayara | USA | 2015 | 5’ | Porn| English spoken | No subtitles

Two queer witches summon the supreme bitch snack daddy they’re craving after a session of Tarot readings and crystal rubbing.

 

Flo & Hector in Hasenheide

Nikolaj Tange Lange & Flo Cane | Duitsland | 2015 | 16’ | Comedy & Romantiek | Engels | Geen ondertiteling

Een scout en zijn hond spelen tussen de gouden herfstbladeren. Een zowel grappige als ruige en gevoelige gay/trans DIY porno.

Nikolaj Tange Lange & Flo Cane | Germany | 2015 | 16’ | Comedy & Romance | English spoken | No subtitles

A boyscout and his dog are playing among the golden autumn leaves. A both fun, rough, and tender gay/trans DIY porn short.