VRIJDAG 4 MEI - VRIJDAG 20 JUNI

Article 13 (or An idealistic P I E C E of a Dutch woman being given 156 keys) is de titel van het afstudeerproject aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht van Giulia de Jong. Een deel van haar werk stelt ze in de maand mei en juni tentoon in Kriterion. 

In haar onderzoek naar systemen met betrekking tot vrijheid en beperkingen die zij niet kent al dan niet snapt, kwam ze artikel 13 van de UVRM (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) tegen. Hier staat het volgende in:

(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

In de wetenschap dat ‘Paleis Aarde’ niet gelijk verdeeld is heeft ze vergelijkingen getrokken tussen alle 203 soevereine staten. Haar Nederlandse paspoort en de waarde ervan was het startpunt van het gemaakte werk. In haar eigen woorden:

“(…) If that place, which was so positive to me when I was linked to time and place, had just been less ideal, then that would have determined the size of my world. What an inconceivable coincidence. Sometimes, when I daydream, I wonder; what if the porous fluidity I feel could be extended to a global level what would happen then.”

Het volledige project van Giulia de Jong is te zien op de afstudeertentoonstelling van de HKU van 28 juni tot en met 1 juli. Meer info is te vinden op giuliadejong.com.

Deze tentoonstelling is onderdeel van het 4 en 5 mei-programma van Kriterion.

Scan 3 copy
Scan 456 copy
Scan A1 copy