4 & 5 MEI IN KRITERION

Dit jaar kan men met een hart voor geschiedenis, onze vrijheid en eerbied voor de Nationale Herdenkingsdag wederom terecht bij Kriterion. Zie hieronder de evenementen.

Viva Activa, The spirit of Hannah Arendt

De vaak controversiële inzichten in de geschriften van theoreticus Hannah Arendt (1906-1975) hebben nog niets aan kracht en relevantie ingeboet. Met haar overpeinzingen over onder meer de totalitaire staat en de banaliteit van het kwaad behoort ze tot een van de meest invloedrijke denkers van de twintigste eeuw. In de documentaire worden haar overtuigingen uiteengezet aan de hand van een veelvoud aan bronmateriaal.

4 mei | 21:30 | €8,- normaal / student €7,-

onderdeel van het ‘Film na de Dam’-programma.

Kriterion sinds ’45

Bij gelegenheid van het zeventig jarig bestaan van Kriterion Amsterdam onderzoekt Hedda van Gennep, als generatiegenoot van mede oprichter Piet Meerburg, in haar documentaire KRITERION, sinds ’45 wat de ‘Kriterion gedachte’ al zeventig jaar teweeg brengt in de hoofden en harten van de studenten.

5 mei | 15:30 | €8,- normaal | €7,- student

Exhibits: “Great Journey” by Jana Plavec

In haar fotodocumentaties richt Jana Plavec zich op de sociale onderwerpen die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen. Haar recente expositie, genaamd ‘Great Journey’, belicht de veelbesproken vluchtelingenstroom. Zodoende probeert ze de mens die schuilt achter het, volgens velen, maatschappelijke probleem een podium te bieden. De nieuwe Kriterion Exhibits voegt zich op deze manier passelijk bij het herdenken en vieren van de bevrijding.

Vanaf 4 mei in de kleine foyer