Kriterion After Midnight

De nachtfilmniche was oorspronkelijk bedoeld voor B-filmfetisjisten met een onstilbare honger voor kitscherige personages in occulte of andere buitengewone situaties. Jammer genoeg lijken de films gedurende de laatste jaren definitief te zijn weggestopt in de luwte van de dvd-budgetbakken of digitale dieverijen. Wij zullen de cult weer terugbrengen naar het holst van de nacht. Waar hij thuishoort, AFTER MIDNIGHT.

Kriterion AM: Skins (Pieles)

ELKE ZATERDAG IN MEI | 00:15 | €8,-

Niemand kiest de vorm waarin hij geboren wordt. Toch is die vorm een bepalende factor in hoe er met mensen omgegaan wordt. Samantha, Guille, Ana, Christian en Vanessa hebben allemaal iets gemeen, hoewel ze niet minder op elkaar hadden kunnen lijken. Hun lichamen zijn anders dan die van anderen. Heel anders.

Kriterion AM: The Thing (1982)

ELKE ZATERDAG IN JUNI | 00:15 | €8,-

Een groep Amerikaanse wetenschappers op de Zuidpool stuit op een buitenaardse wezen dat eeuwen bevroren heeft gelegen in het ijs. Doordat deze zich kan transformeren tot hond of mens blijft lang onduidelijk wie wel en wie niet te vertrouwen is.